Ý nào không đúng về đặc điểm của ngành giao thông vận tải?

A.

Là ngành dịch vụ.

B.

Mang tính chất sản xuất đặc biệt.

C.

Tạo ra sản phẩm mới.

D.

Làm thay đổi vị trí sản phẩm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tạo ra sản phẩm mới.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...