Ý nào dưới đây là điểm khác biệt khi so sánh nguyên tắc hoạt động của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) với Liên Hợp quốc?

A.

Tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau.

B.

Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực với nhau.

C.

Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

D.

Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

  Đáp án đúng là B!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...