Xuân Lộc,một trong những căn cứ phòng thủ trọng yếu của địch bảo vệ Sài Gòn từ phía đông bị quân ta phá vỡ vào ngày nào?

A.

16-4-1975

B.

17-4-1975

C.

20-4-1975

D.

21-4-1975

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

21-4-1975

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...