Xuân Lộc,một trong những căn cứ phòng thủ trọng yếu của địch bảo vệ Sài Gòn từ phía đông bị quân ta phá vỡ vào ngày nào?

A.

16-4-1975

B.

17-4-1975

C.

20-4-1975

D.

21-4-1975

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...