Xu thế toàn cầu hoá trên thế giới là hệ quả của:

A.

Sự phát triển quan hệ thương mại quốc tế.

B.

Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ.

C.

Sự ra đời của các công ty xuyên quốc gia.

D.

Quá trình thống nhất thị trường thế giới.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Xu thế toàn cầu hóa là hệ quả quan trọng nhất của cuộc cách mạng khoa học khoa học công nghệ

Vì vậy, đáp án đúng là B!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...