Xu thế chủ đạo của tình hình thế giới sau Chiến tranh lạnh là

A.

hòa bình.

B.

hòa bình và ổn định

C.

hợp tác, hữu nghị.

D.

đối thoại, hợp tác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

hòa bình và ổn định

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...