Xu thế chủ đạo của tình hình thế giới sau Chiến tranh lạnh là

A.

hòa bình.

B.

hòa bình và ổn định

C.

hợp tác, hữu nghị.

D.

đối thoại, hợp tác.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...