Xu hướng chuyển dịch trong nội bộ cơ cấu ngành kinh tế hiện nay là:

A.

Ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng và nguyên liệu sang ngành có ưu thế về tài nguyên và lao động.

B.

Từ dịch vụ sang nông nghiệp.

C.

Từ sản xuất thủ công sang máy móc hiện đại.

D.

Từ công nghiệp sang dịch vụ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng và nguyên liệu sang ngành có ưu thế về tài nguyên và lao động.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...