** Xét tính trạng màu sắc hạt vàng (A) và xanh (a) ở 1 dòng đậu tự thụ phấn bắt buộc. Khi cho 1 cây đậu hạt vàng ở thế hệ P tự thụ, đời F1 xuất hiện cả hạt đậu vàng và đậu hạt xanh.

Tỉ lệ kiểu gen của đời F1:

A.

100% AA.

B.

1Aa : 1aa.

C.

1AA : 2Aa : 1aa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

1AA : 2Aa : 1aa.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...