** Xét phép lai P: (Aa, Bb, Dd) x  (Aa, bb, dd).

A: Cây cao           B:  Hoa kép            D: Hoa đỏ

a: Cây thấp           b: Hoa đơn            d: Hoa trắng.

Muốn kết luận hai cặp tính trạng hình dạng và màu sắc hoa liên kết hoàn toàn thì kết quả F1 phải xuất hiện tỉ lệ kiểu hình về hai tính trạng này là:

A.

3 : 1.

B.

1 : 1.

C.

1 : 2 : 1.

D.

1 : 1 : 1 : 1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

1 : 1.

.

Hai phép lai đều cho tỉ lệ phân li kiểu hình 1 : 1 ở FB.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...