Xét phản ứng: p+ Be  He + Li. Ban đầu Be đứng yên, proton có động năng là Wdp= 5,45MeV. Heli có vận tốc vuông góc với vận tốc proton và có động năng WdHe= 4 MeV. Động năng của Li là:

A.

4,563 MeV.

B.

3,156 MeV.

C.

2,797 MeV.

D.

3,575 MeV.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

3,575 MeV.

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng:

.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...