Xét phản ứng: N2 + 3H2  2NH3 + Q

Để thu được nhiều NH3 nên chọn điều kiện nào?

A.

Nhiệt độ cao, áp suất thấp.

B.

Nhiệt độ thấp, áp suất cao.

C.

Nhiệt độ cao, áp suất cao.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Nhiệt độ thấp, áp suất cao.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...