Xét mệnh đề: "Với số thực a và hai số hữu tỉ r, s, ta có (ar)s = ars". Với điều kiện nào trong các điều kiện sau thì mệnh đề trên đúng?

A.

a < 1

B.

a > 0

C.

a ≠ 0

D.

a bất kỳ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Mệnh đề đã cho đúng với điều kiện a > 0, vì ta chỉ xét lũy thừa với số mũ hữu tỉ khi cơ số dương.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...