** Xét hai cặp alen Bb và Dd qui định sự phát triển của hai cặp tính trạng màu và độ lớn của nội nhũ của ngô. Người ta lai giữa bố mẹ đều thuần chủng, thu được F1 đồng loạt có nội nhũ lớn, màu vàng nhạt. Cho F1 lai với cây có nội nhũ bé, màu trắng thu được ở thế hệ lai 1633 cây, gồm 4 loại kiểu hình. Trong đó có 409 cây nội nhũ lớn, màu trắng.

Các loại kiểu hình của F2 phân li theo tỉ lệ nào?

A.

1 : 1 : 1 : 1.

B.

3 : 3 : 1 : 1.

C.

4 : 4 : 1 : 1.

D.

9 : 3 : 3 : 1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

1 : 1 : 1 : 1.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...