Xét hai cá thể đều thuần chủng, mang tính trạng tương phản do 1 gen điều khiển. Muốn xác định cá thể nào mang tính trạng trội hay lặn người ta tiến hành bằng cách:

A.

Cho chúng giao phối với nhau hay đem lai phân tích.

B.

Cho lai thuận nghịch.

C.

Cho lai trở lại.

D.

Cho tự thụ phấn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Cho chúng giao phối với nhau hay đem lai phân tích.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...