Xét góc lượng giác img1, trong đó img2 là điểm không làm trên các trục tọa độ img3img4. Khi đó img5 thuộc góc phần tư nào để img6img7 cùng dấu

A.

 img1img2.        

B.

img1img2.

C.

img1img2.

D.

img1img2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Dựa theo định nghĩa các giá trị lượng giác trên đường tròn lượng giác.

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...