Xét các đặc điểm kể sau của vectơ gia tốc a trong một số chuyển động:
(1): a = 0
(2): a = vectơ không đổi
(3): a cùng chiều với v
(4): a ngược chiều với v
Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều, vectơ gia tốc a của vật chuyển động có đặc điểm 

 

A.

(2)

B.

(3)

C.

(4)

D.

(2) và (3)

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều:
∗ a = vectơ không đổi
∗ a cùng chiều với v

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm động học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...