Xét các đặc điểm kể sau của vectơ gia tốc a trong một số chuyển động:
(1): a = 0
(2): a = vectơ không đổi
(3): a cùng chiều với v
(4): a ngược chiều với v
Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều, vectơ gia tốc a của vật chuyển động có đặc điểm 

 

A.

(2)

B.

(3)

C.

(4)

D.

(2) và (3)

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm động học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...