** Xét 5 cặp alen trên 5 cặp NST thường khác nhau.

Gọi n là số cặp alen phân li độc lập nhau, tính theo n, số kiểu gen dị hợp xuất hiện tối đa trong loài có biểu thức tổng quát là:

A.

3n.

B.

2n : 3n.

C.

2n.

D.

3n - 2n.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải chi tiết - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...