** Xét 2 cặp gen quy định 2 cặp tính trạng trội lặn hoàn toàn. Tần số hoán vị gen nếu có phải nhỏ hơn 50%.

Cho P: (Aa, Bb) x (aa, bb). Hai cặp tính trạng di truyền tuân theo quy luật hoán vị gen khi kết quả phân li kiểu hình ở FB là:

A.

1 : 1 : 1 : 1.

B.

4 kiểu hình khác 1 : 1 : 1 : 1.

C.

1 : 1.

D.

0,41 : 0,41 : 0,09 : 0,09.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

4 kiểu hình khác 1 : 1 : 1 : 1.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...