** Xét 2 cặp alen Aa, Bb. Mỗi gen quy định 1 tính trạng trội lặn hoàn toàn. Tần số hoán vị gen nếu có, phải nhỏ hơn 50%.

Tỉ lệ 9 : 3 : 3 : 1 xuất hiện ở phép lai nào sau đây?

A.

(Hoán vị hai bên với tần số f bất kì).

B.

(f = 25%) x (liên kết gen).

C.

(f = 20%) x (liên kết gen).

D.

(Hoán vị hai bên với tần số f = 20%).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

(f = 25%) x (liên kết gen).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải chi tiết - đề số 14

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...