** Xét 2 alen A, a. Mỗi gen quy định một tính trạng. Sự tổ hợp 2 alen đó đã tạo ra 5 kiểu gen khác nhau trong quần thể.

Phép lai cho tỉ lệ kiểu hình 1 : 1 là:

A.

Xa Xa x XAY.

B.

XaXa x XAY và XAXa x XaY.

C.

XAXax XAY.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...