Xếp các kim loại kiềm thổ theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì:

A.

Bán kính nguyên tử giảm dần.

B.

Năng lượng ion hóa giảm dần. 

C.

Tính khử giảm dần.

D.

Khả năng tan trong nước giảm dần.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Năng lượng ion hóa giảm dần. 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...