xếp các chất sau đây theo thứ tự độ ngọt tăng dần: glucozơ, fructozơ,saccarozơ 

A.

Glucozơ < saccarozơ<fructozơ.

B.

Fructozơ < glucozơ < saccarozơ.

C.

Glucozơ < fructozơ < saccarozơ.

D.

Saccarozơ < fructozơ < glucozơ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Glucozơ < saccarozơ<fructozơ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...