Xenlulaza (thủy phân xenlulôzơ) do các vi sinh vật tiết ra được dùng trong chế biến rác thải và xử lí các bả thải làm thức ăn chăn nuôi, dùng trong công nghiệp bột giặt... Đây là ứng dụng sự tổng hợp của vi sinh vật để sản xuất

A.

sinh khối.

B.

axit amin.

C.

các chất xúc tác sinh học.

D.

gôm sinh học.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Các chất xúc tác sinh học.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...