Xem rằng ban đầu hạt nhân  đứng yên. Cho biết mC = 12,0000 (u); mα = 4,0015 (u). Năng lượng tối thiểu cần thiết để chia hạt nhân  thành 3 hạt α là:

A.

6,7.10–13 J.

B.

7,7.10–13 J.

C.

8,2.10–13 J.

D.

5,6.10–13 J.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

6,7.10–13 J.

Ta có phương trình phản ứng:  + Q → 3α

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng: mc.c2 + Q = mαc2

 Q = (3mα – mc)c2

 Q = (3.4,0015 – 12)9.1016 Q = 6,7.10–13 (J).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...