Xe tăng và bộ binh của ta tiến vào Dinh Độc Lập lúc

A.

10h15phút ngày 30-4-1975

B.

10h30phút ngày 30-4-1975

C.

10h45phút ngày 30-4-1975

D.

11h30phút ngày 30-4-1975

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...