Xe tăng và bộ binh của ta tiến vào Dinh Độc Lập lúc

A.

10h15phút ngày 30-4-1975

B.

10h30phút ngày 30-4-1975

C.

10h45phút ngày 30-4-1975

D.

11h30phút ngày 30-4-1975

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

10h45phút ngày 30-4-1975

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...