Xác định m để đường thẳng img1 cắt mặt phẳng img2 .         

A.

 img1.

B.

img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Giả sử A là giao điểm, A thuộc d=> tọa độ hóa A theo 1 ẩn. 

Thế A(t) vào phương trình bậc 1

Tiếp theo: ta tìm điều kiện để phương trình có nghiệm

Ta tính ra được m khác 1

Vậy đáp án đúng là: B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...