Xác định img1 dương để img2; img3; img4 lập thành cấp số nhân.  

A.

img1 .

B.

img1 .

C.

img1 .

D.

Không có giá trị nào của img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  img1; img2; img3lập thành cấp số nhân img4 img5 img6 img7. Vì img8 dương nên img9.  

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...