Xà phòng hóa hoàn toàn este X mạch hở trong dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp các chất hữu cơ gồm : (COONa)2, CH3CHO và C2H5OH. Công thức phân tử của X là:  

A.

C6H10O4.

B.

C6H8O4.

C.

C5H8O4.

D.

C5H6O4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Gt => X là img1img2   

Vậy đáp án đúng là B.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...