Xà phòng hoá hoàn toàn 356 (gam) chất béo trung tính thu được 36,8 (gam) glixerol. Tên gọi của chất béo là:

A.

Tristearin.

B.

Triolein.

C.

Tripanmitin.

D.

Trilinolein.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tristearin.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...