Xà phòng hóa hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp gồm hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH 1M (đun nóng). Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu cần dùng là:

A.

300 ml.

B.

200 ml.

C.

150 ml.

D.

400 ml.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

300 ml.

Do 2 este là đồng phân  Mhh = 74  nhh  = 0,3 (mol).

Phản ứng dạng chung: COO' + NaOH  COONa + 'OH

nNaOH = nhh = 0,3 (mol)  Vdd NaOH =  = 0,3 (lít) hay 300 (ml).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...