Xà phòng hóa hoàn toàn 1 mol este X thu được 1 mol muối và x (x ≥ 2) mol ancol. Vậy este X được tạo thành từ:

A.

Axit đơn chức và ancol đơn chức.

B.

Axit đa chức và ancol đơn chức.

C.

Axit đa chức và ancol đa chức.

D.

Axit đơn chức và ancol đa chức.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Axit đa chức và ancol đơn chức.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...