Xà phòng hoá 80,6 gam chất béo cần dùng vừa đủ 12 gam NaOH. Sau phản ứng thu được glixerol và muối natri của một axit béo duy nhất. Công thức phân tử của muối là:

A.

C17H33COONa.

B.

C17H35COONa.

C.

C15H31COONa.

D.

C17H31COONa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

C15H31COONa.

nNaOH = 0,3 mol  neste = 0,1 mol.

 Meste = 806 → este có dạng (RCOO)3C3H5  MR = 211  R là C15H31.

→ CTCT của muối là C15H31COONa.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...