Xà phòng hóa 13,2 gam hỗn hợp 2 este HCOOCH2CH2CH3 và CH3COOC2H5 cần dùng 150 ml dung dịch NaOH nồng độ x mol/l. Giá trị của x là:

A.

0,5.

B.

1.

C.

1,5.

D.

2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

1.

HCOOCH2CH2CH3 và CH3COOC2H5 là đồng phân của nhau. Cả 2 đều phản ứng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 1.

Vậy tổng số mol NaOH cần dùng bằng tổng số mol 2 este:

neste = 0,15 mol nNaOH = 0,15 (mol).

x = = 1 (mol/l).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...