X, Y, Z là các hợp chất vô cơ của một kim loại, khi đốt nóng ở nhiệt độ cao cho ngọn lửa màu vàng. X tác dụng với Y thành Z, hơi nước và khí E. Biết E là hợp chất của cacbon, E tác dụng với X cho Y hoặc Z. X, Y, Z, E lần lượt là những chất nào sau đây?

A.

NaOH, Na2CO3, NaHCO3, CO2

B.

NaOH, NaHCO3, Na2CO3, CO2

C.

NaOH, Na2CO3, CO2, NaHCO3

D.

NaOH, Na2CO3, CO2, NaHCO3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

NaOH, NaHCO3, Na2CO3, CO2

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...