X là một este no đơn chức, có tỉ khối hơi đối với Heli là 22. Nếu đem đun 2,2 (gam) este X với dung dịch NaOH (dư), thu được 2,05 (gam) muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:

A.

CH3COOC2H5.

B.

HCOOCH2CH2CH3.

C.

C2H5COOCH3.

D.

HCOOCH(CH3)2.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...