X là một este đơn chức, có tỉ khối hơi đối với CH4 là 5,5. Nếu đem đun 4,4 gam este X với dung dịch NaOH dư, thu được 4,1 gam muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:

A.

HCOOCH2CH2CH3.

B.

HCOOCH(CH3)2.

C.

C2H5COOCH3.

D.

CH3COOC2H5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

CH3COOC2H5.

MX = 5,5.16 = 88.

Gọi CTPT của X là RCOOR'

RCOOR' + NaOH RCOONa + R'OH

   88                         R+67              (g)

   4,4                         4,1                (g)

R + 67 = 82 R = 15 (CH3 R' = 88 − 44 − 15 = 29 (C2H5).

Vậy CTCT của este đó là CH3COOC2H5.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...