X là một este đơn chức có = 44. Cho X tác dụng với 120 gam NaOH 4% (vừa đủ) thu được 5,52 gam ancol Y và m gam muối. Giá trị của m là:

A.

9,26.

B.

9,84.

C.

11,26.

D.

11,86.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

9,84.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 - 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...