X là một α-amino axit no chỉ chứa 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH. Cho 0,89 gam X tác dụng với HCl vừa đủ tạo ra 1,255 gam muối. Công thức cấu tạo của X là:

A.

H2N-CH2-COOH.

B.

CH3-CH(NH2)-COOH.

C.

CH3-CH2-CH(NH2)-COOH.

D.

C3H7-CH(NH2)-COOH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

CH3-CH(NH2)-COOH.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...