X là este của glyxin. Cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, hơi ancol bay ra cho đi qua ống đựng CuO đun nóng. Cho sản phẩm thực hiện phản ứng tráng bạc thấy có 8,64 gam Ag. Biết X có phân tử khối là 89. Giá trị của m là:

A.

3,56.

B.

1,78.

C.

2,225.

D.

2,67.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

1,78.

X là este của glyxin và MX = 89  X là H2NCH2COOCH3.

H2NCH2COOCH3  CH3OH  HCHO  4Ag

nX = nAg = 0,02 (mol)  mX = 0,02.89 = 1,78 (gam).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...