Vượn người ngày nay không thể chuyển biến thành người, do:

A.

Điều kiện lịch sử hình thành quả đất đã trải qua.

B.

Cấu tạo cơ thể vượn người ngày nay đã tương đối hoàn thiện.

C.

Vượn người ngày nay đã quá chuyên hóa với lối sống leo trèo.

D.

Điều kiện lịch sử hình thành quả đất đã trải qua và vượn người ngày nay đã quá chuyên hóa với lối sống leo trèo.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Điều kiện lịch sử hình thành quả đất đã trải qua và vượn người ngày nay đã quá chuyên hóa với lối sống leo trèo.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...