Vùng tập trung nhiều diện tích rừng đầu nguồn và cũng là vùng tài nguyên rừng bị suy giảm nhiều nhất ở nước ta

A.

Đông Bắc.

B.

Tây Nguyên.

C.

Tây Bắc

D.

Đông Nam Bộ

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...