Vùng tập trung nhiều diện tích rừng đầu nguồn và cũng là vùng tài nguyên rừng bị suy giảm nhiều nhất ở nước ta

A.

Đông Bắc.

B.

Tây Nguyên.

C.

Tây Bắc

D.

Đông Nam Bộ

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tây Bắc

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...