Vùng núi có độ cao trung bình cao nhất nước ta là

A.

Đông Bắc

B.

Tây Bắc

C.

Trường Sơn Bắc

D.

Trường Sơn Nam

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...