Vùng nào sau đây có tỉ trọng chiếm hơn 1/2 tổng giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước?

A.

Trung du và miền núi Bắc Bộ

B.

Đồng bằng sông Hồng

C.

Đông Nam Bộ

D.

Đồng bằng sông Cửu Long

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...