Vùng nào ở nước ta có nhiều thị xã và thị trấn nhất?

A.

Đồng bằng sông Cửu Long.

B.

Tây Nguyên

C.

Duyên hải Nam Trung Bộ.

D.

Đông Nam Bộ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đồng bằng sông Cửu Long.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...