Vùng nào có tỉ lệ đất chuyên dùng và đất ở lớn nhất nước ta:

A.

Đông Nam Bộ.

B.

Đồng bằng sông Hồng.

C.

Đồng bằng sông Cửu Long.

D.

Duyên hải Nam Trung Bộ.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...