Vùng nào có tỉ lệ đất chuyên dùng và đất ở lớn nhất nước ta:

A.

Đông Nam Bộ.

B.

Đồng bằng sông Hồng.

C.

Đồng bằng sông Cửu Long.

D.

Duyên hải Nam Trung Bộ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đồng bằng sông Hồng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...