Vùng nào chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp nước ta hiện nay?

A.

Đông Nam Bộ.

B.

Đồng bằng Sông Cửu Long.

C.

Duyên hải Nam Trung Bộ.

D.

Đồng bằng Sông Hồng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...