Vùng mã hoá của một gen ở sinh vật nhân thực có 51 đoạn exon và intron xen kẽ. Số đoạn exon và intron của gen đó lần lượt là nhà

A.

25 ; 26.

B.

27 ; 24.

C.

24; 27

D.

26; 25.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Phương pháp: Các đoạn intron và exon xen kẽ nhau, ở 1 đầu là exon nên exon =intron +1 Cách giải:        

Các đoạn không mã hóa gen intron nằm giữa các đoạn mã hóa gen exon => có 26 đoạn exon , 25 đoạn intron

Vậy đáp án là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...