Vùng kinh tế trọng điểm duy nhất hội đủ các điều kiện và lợi thế để phát triển nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là:

A.

Phía Bắc.

B.

Phía Nam.

C.

Miền Trung.

D.

Phía Bắc và phía Nam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phía Nam.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...