Vùng kinh tế trọng điểm duy nhất hội đủ các điều kiện và lợi thế để phát triển nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là:

A.

Phía Bắc.

B.

Phía Nam.

C.

Miền Trung.

D.

Phía Bắc và phía Nam.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...