Vùng kinh tế lâu đời và phát triển nhất của Nga là

A.

vùng trung tâm đất đen.

B.

vùng Trung Ương.

C.

vùng U-ran.

D.

vùng Tây Bắc.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...