Vùng có tỉ lệ trẻ em dưói 5 tuổi suy dinh dưỡng thấp nhất ở nước ta là

A.

Đồng bằng sông Hồng.

B.

Duyên hải Nam Trung Bộ.

C.

Đông Nam Bộ

D.

Đồng bằng sông cửu Long

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đông Nam Bộ

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...