Vùng có nguồn thức ăn rất dồi dào, nhưng số đầu lợn lại rất thấp là :

A.

Đồng bằng sông Hồng.

B.

Duyên hải miền Trung.

C.

Đồng bằng sông Cửu Long.

D.

Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...